Årsmøte for tennisgruppa

På tirsdag var det årsmøte for tennisgruppa i IL Sverre. Her ble det gjort mange viktige vedtak som vil ha stor betydning for virksomheten i det kommende året.

IL Sverre har de siste årene hatt tilvekst av medlemmer som driver med tennis. Dette har gjort at man stadig har fått behov for større ressurser.

Mer sponsing
På grunn av anstrengt økonomi så har man bestemt seg for at det er viktig å få inn flere inntekter til tennisgruppa. Derfor satte årsmøtet ned en arbeidsgruppe som skal arbeide med å rekruttere nye sponsorer. Dette er helt avgjørende for å kunne delta i store konkurranser, og ha et treningsopplegg som holder et profesjonelt nivå. Håpet om større inntekter var også grunnen til at man vedtok et svært offensivt budsjett på møtet.

Profesjonelle trenere
Det ble også bestemt at man skulle gå bort fra modellen med frivillige trenere. IL Sverre vil nå starte med å rekruttere profesjonelle tennistrenere som kan følge opp utøverne. Dette tiltaket ble begrunnet med et stort behov for å få treningskulturen opp på et høyere nivå. Etterhvert har klubben også utviklet en rekke eliteutøvere som har behov for dette for å utvikle seg videre.

Det var god stemning på møtet, og mange personer møtte opp for å ta del i diskusjonene. Inntrykket man sitter igjen med er at gruppa består av mange engasjerte og ressurssterke mennesker. Dette lover godt for en ung gruppe som har store muligheter til videreutvikling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.